• campanya per impulsar l'ús de la bicicleta

Família Zebra®per segregar fluxos de tràfic.

NOM DEL PROJECTE: Disseny i desenvolupament d’un separador de carril bici
CIUTAT: Barcelona
DATA D’ENTRADA AL MERCAT: 2008

 

El desenvolupament de les xarxes de carrils bici segregats sobre calçada ha disparat la demanda de peces separadores que ajudin a protegir als ciclistes que circulen per ells. Aquestes peces separadores han de ser prou resistents com per a suportar l’embat de les rodes dels vehicles i la intempèrie.

El projecte.

El projecte va ser impulsat per ZICLA i va tenir com a objectiu dissenyar, desenvolupar i fabricar un separador de carril bici per a calçada que no tingués cants vius, que oferís una elevada visibilitat i que tingués una elevada resistència a la compressió i als impactes, així com a la intempèrie. A més aquest separador havia de ser fabricat amb un material reciclat que també fos reciclable.

El disseny.

El disseny del separador va ser encarregat a Curro Claret i el desenvolupament de l’enginyeria, la cerca del material apropiat i de la tecnologia òptima per a la fabricació van quedar en mans de ZICLA. El disseny es va realitzar seguint els principis bàsics de l’eco-disseny.

El resultat del projecte.

El resultat va ser el separador Zebra®, un separador de carril bici sense cantells vius, de formes arrodonida, de baix pes i gran resistència tant a la compressió com als impactes de les rodes dels vehicles i a la intempèrie. Les seves bandes reflectores garanteixen una elevada visibilitat tant de dia com de nit. Permet una disposició flexible sobre la calçada: recte o inclinat i té tres punts de fixació al paviment.

 

 

El material.

El separador Zebra® es fabrica amb plàstic reciclat elaborat a partir de residus plàstics diversos:

  • residus de PVC d’origen posindustrial i posconsum tals com restes de banderoles, retalls de mànegues, recobriments de cables elèctrics, etc.
  • residus plàstics de posconsum d’origen municipal: el rebuig de les plantes de selecció de residus d’envasos plàstics (línia Zero).

L’ecoetiqueta.

El separador Zebra® disposa del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. El distintiu ha estat concedit en la categoria de matèries primeres i productes de plàstic reciclat.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona