Detecció de corrents de residus al País Basc.

El projecte va buscar de manera activa detectar corrents de residus inerts i no perillosos al País Basc susceptibles de servir com materials a la indústria.

Objectiu del projecte.

L’objectiu del projecte va ser el de crear una sistema àgil per a la generació de projectes de valorització de residus i també per crear cadenes de valor, que impliquessin:

  • els generadors dels residus.
  • els propietaris de tecnologies apropiades per a la seva transformació en matèries secundàries.
  • les indústries potencialment consumidores d’aquestes matèries secundàries.
  • els possibles clients finals dels productes fabricats amb elles.

Cerca de corrents de residus valoritzables i identificació de cadenes de valor.

En el marc del projecte es van buscar corrents residuals que combinaran interès tecnològic, mediambiental, social i comercial, que fossin noves, i que potenciaran la creació de cadenes de valor cohesionades, executant-una recerca activa i no una atracció passiva de les mateixes.

Entre els diferents fluxos de residus identificats com a potencialment valoritzables van destacar dos:

  • la fibra òptica.
  • el residus estirénicos dels RAEE.

Finançament.

cadenas de valorEl projecte va ser finançat per IHOBE.

 

 

.

 

0 Comments