Valorització a la indústria de residus d’etiquetes.

residus d'etiquetesEl sector de la fabricació d’etiquetes a Espanya genera a l’any aproximadament 16.000 t de residus.

El projecte va tenir com a objectiu demostrar que la valorització material dels residus de les indústries de les etiquetes era viable des del punt de vista tècnic i econòmic.

Donada la naturalesa tan heterogènia del residu, tant en materials com en formats, va resultar indispensable abans d’intentar qualsevol tipus d’industrialització, realitzar una adequació del residu per reduir i homogeneïtzar la mida de partícula i fer-ho compatible amb els processos industrials previstos.

Extrusió dels residus d’etiquetes prèviament triturats.

residus d'etiquetesL’extrusió és una tecnologia que consisteix en la fusió de polímers plàstics o altres materials que són forçats a passar a través d’un filtre d’expulsió mitjançant l’empenta per pressió d’un cilindre de rosca, també anomenat cargol, que el transporta al llarg d’un tub. Aquesta tecnologia s’empra bàsicament per a la fabricació de barres i de perfils.

Les proves d’extrusió dels residus d’etiquetes prèviament triturats van demostrar que:

  • L’extrusió, una tecnologia de tractament de plàstics, és apta per a industrialitzar els residus d’etiqueta formats per barreges de plàstic i paper triturats,
  • Les fibres de cel·lulosa presents en els residus d’etiquetes milloren el comportament mecànic dels perfils extrusionats (major resistència a la flexió) i compleixen el rol de les fibres de fusta tradicionalment utilitzades pel sector per aconseguir la mateixa finalitat.

Client i finançament.

residus d'etiquetesEl projecte va ser finançat per l’Associació Nacional de Fabricants d’Etiquetes en continu (ANFEC). Aquesta associació va néixer amb l’afany d’esdevenir un referent en el sector i un suport fonamental per a les empreses que hi treballen; està constituïda per 109 empreses, de les quals, el 60% es troben a Catalunya.

0 Comments