Projecte FENIX: Desenvolupament d’una nova matèria primera de plàstics estirè procedent de RAEE.

Els residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Els residus d’aparells elèctrics i electrònics continuen incrementant-com a conseqüència dels seus cicles d’innovació i substitució, cada vegada més breus, que han convertit els AEE en una font creixent de residus. Els RAEE contenen components perillosos que generen un important problema durant la seva gestió i, en alguns casos, aquesta gestió no ha aconseguit uns adequats índexs de reciclatge. A aquesta situació s’uneix la important sortida de RAEE fora de la Unió Europea de manera no controlada i el desconeixement de la gestió final d’aquests residus, amb el reg d’afecció a la salut humana i al medi ambient en els territoris de destinació, així com la consegüent pèrdua per a la Unió de components amb un elevat valor econòmic.

El projecte FENIX.

residus d'aparells elèctrics i electrònicsEl projecte va tenir com a objectiu fabricar granses plàstiques de qualitat a partir de la fracció residual del procés de reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics que encara va a abocador causa de la seva composició heterogènia. Aquesta fracció es genera en el procés de reciclatge dels RAEE un cop descontaminats i en ell intervenen diferents processos de:

  • trituració,
  • separació,
  • classificació.

 

 

El consorci.

FENIX ha estat liderat per Indumetal Recycling i en ell han col·laborat el Govern Basc a través de la seva Societat Pública IHOBE, el Centre Tecnològic GAIKER-IK4, el fabricant de gransa plàstica de qualitat ALIGOPLAST i ZICLA.

FENIX en el marc dels Projectes de Demostració en Economia Circular al País Basc.

residus d'aparells elèctrics i electrònicsEl projecte FENIX és un dels Projectes de Demostració en Economia Circular al País Basc impulsats per la societat pública IHOBE en el marc d’una iniciativa que busca la realització de projectes de col·laboració entre empreses per generar solucions circulars per a diferents fluxos de residus i amb vista a una implantació industrial.

0 Comments