RecoverAl: Recuperació de peces d’alumini i d’aliatges d’alumini en vehicles fora d’ús (VFU).

Cada vegada més s’incorporen als vehicles peces d’alumini i aliatges d’aquest metall. Els mètodes actuals emprats per desballestar els vehicles fora d’ús (VFU) no permeten separar aquestes peces que acaben fragmentades juntament amb les d’acer, plàstic i altres materials.

El projecte RecoverAl, iniciat a principis de 2019, busca desenvolupar un paquet de bones pràctiques que permetin als desguassos recuperar les peces d’alumini i d’aliatges d’aquest metall dels vehicles fora d’ús abans que arribin a la fragmentadora i optimitzar així el seu valorització.

Objectius de RecoverAl.

  • Separar en origen les peces d’alumini i d’aliatges d’aquest metall presents en els vehicles fora d’ús.
  • Optimitzar la recuperació d’alumini a les foses.
  • Impulsar la simbiosi industrial entre els actors de la cadena de valor (fabricants, CAT (Centres Autoritzats de Tractament), foses.).
  • Replicar el projecte en CAT i foses.

 

Activitats de RecoverAl.

El projecte RecoverAl es desenvolupa en tres fases diferents:

  • Primera fase: inclou la realització d’una anàlisi prèvia de les peces d’alumini que contenen els vehicles fora d’ús escollits en el desballestament, el testeig i la comprovació per identificar la presència real de peces d’alumini, i la seva extracció per a la posterior fragmentació i classificació.
  • Segona fase: inclou la fragmentació de les peces rebudes, la classificació dels materials i el seu enviament a una foneria especialitzada.
    Tercera fase: obtenció de lingots d’alumini.

Empreses participants.

El projecte RecoverAl és liderat pel Autogrúas Sant Jordi, centre autoritzat de tractament de vehicles líder a Catalunya en innovació en el sector, Econia, consultora ambiental especialitzada en l’assessorament i gestió de projectes d’ecoinnovació i economia circular, i ZICLA, empresa especialitzada en innovació en la valorització de residus i estratègies sectorials.

Finançament.

El projecte RecoverAl està finançat per l’Agència de Residus de Catalunya, a través del programa ““Ajuts per a l’execució de projectes de foment de l’economia circular”.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona