WEEENNING: Estratègies de gestió responsable de RAEE a Getxo (Biscaia).

raeeEls residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) continuen incrementant-com a conseqüència dels seus cicles d’innovació i substitució, cada vegada més breus, que han convertit els AEE en una font creixent de residus. Els RAEE contenen components perillosos que generen un important problema durant la seva gestió i, en alguns casos, aquesta gestió no ha aconseguit uns adequats índexs de reciclatge. A aquesta situació s’uneix la important sortida de RAEE fora de la Unió Europea de manera no controlada i el desconeixement de la gestió final d’aquests residus, amb el reg d’afecció a la salut humana i al medi ambient en els territoris de destinació, així com la consegüent pèrdua per a la Unió de components amb un elevat valor econòmic.

L’objectiu d’WEEENNING.

L’objectiu del projecte WEEENNING ha estat la implantació al municipi biscaí de Getxo d’estratègies de gestió responsable de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

raeePer a això es van dissenyar i van instal·lar en diferents punts del municipi (col·legi i poliesportiu municipal) contenidors per a la recollida de RAEE de mida petita (menys de 50 cm), tant per reciclar aquells aparells que ja no funcionen com per reutilitzar els que encara si.

En el marc del projecte es van realitzar també campanyes de formació i informació. Es va posar especial èmfasi en la formació a les escoles on es van situar els contenidors per augmentar així l’eficàcia de la campanya de recollida de RAEE.

 

 

Programa Berringurumena 2015.

raeeEl projecte es va dur a terme dins el marc de la convocatòria del Programa Berringurumena 2015, amb el lideratge de l’Ajuntament de Getxo i la col·laboració de IHOBE, Indumetal Recycling i ZICLA.

El programa d’innovació ambiental en municipis del País Basc “Berringurumena”, impulsat per la xarxa Udalsarea21, dóna suport al desenvolupament de projectes innovadors en àmbits que estiguin alineat amb els objectius de l’Estratègia Ambiental Basca de Desenvolupament Sostenible 2020, el IV Programa Marc Ambiental 2020 , el Pla de Prevenció i Gestió de Residus de la CAPV 2020, l’Estratègia Basca de Canvi Climàtic 2050, així com amb les diferents planificacions del Departament de Medi Ambient i Política Territorial del Govern Basc en elaboració, com l’Estratègia de Biodiversitat 2030.

 

0 Comments