ProTIER: Introducció de protocols d’Economia Circular en una empresa d’automoció TIER1.

AURIA SOLUTIONS VITORIA, empresa líder del projecte, es dedica a la fabricació de sòls i aïllaments acústics i tèrmics per a la indústria d’automoció en la seva planta de Jundiz (Vitòria-Gasteiz). Els dos productes principals d’AURIA són els sòls (davanter i darrere) i els panells laterals, tots dos fabricats amb mescles plàstiques.

En el procés de fabricació actual d’aquests productes, es generen retalls de grans dimensions que, mancant processos de reciclatge adequats per a aquests materials formats per mescles plàstiques, acaben en l’abocador, en quantitats que en situacions de producció habitual aconsegueixen les 3.000 tones/any.

Objectius.

ProTIER pretén buscar solucions innovadores per a optimitzar els recursos materials de la indústria i evitar en la mesura que sigui possible el dipòsit d’aquests materials en l’abocador.

Eixos d’actuació del projecte.

ProTIER, iniciat el mes de febrer passat i que té prevista la seva finalització al desembre de 2020, constarà de diversos eixos d’actuació:

  • Optimització de la separació de materials per al seu ús final en la pròpia planta, partint del procés de mòlta i separació actualment en desenvolupament en AURIA, amb el propòsit de que sigui reutilitzat pels propis proveïdors actuals. L’objectiu previst és recuperar així almenys 1.000 tones/any de materials que s’incorporarien en els nous sòls i panells produïts per AURIA.
  • Tractament per a obtenció de diferents formats del material que no pugui tornar a reintroduir-se en el procés i cerca de possibles aplicacions en altres sectors.
  • Creació d’un Protocol d’Actuació en Economia Circular en planta.

 

Execució i finançament.

El present projecte és realitzat per Auria en col·laboració amb el Centre Tecnològic GAIKER, membre de Basque Research and Technology Alliance, BRTA, i ZICLA.

El projecte ha estat secundat pel Programa d’ajudes de Ihobe per a la realització de projectes innovadors d’ecodisseny i economia circular en la indústria basca, i compte una ajuda de 30.000 € finançada pels fons FEDER.

 

 

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona