Promoció de l’ús del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

distintiu de garantia de qualitat ambientalEl Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

 

Objectiu del projecte.

ZICLA® ha col·laborat amb la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Sostenibilitat i Territori de la Generalitat de Catalunya en la promoció del coneixement i de l’ús del Distintiu de garantia de qualitat ambiental en el sector de la construcció.

Promoció del Distintiu de garantia de qualitat ambiental en el sector de la construcció.

El treball realitzat s’ha centrat en la promoció de les següents categories de productes:

 • Matèries primeres i productes de cautxú reciclat.
 • Matèries primeres i productes de plàstic reciclat.
 • Vidre reciclat i productes fabricats amb ell.
 • Productes de cartró i cartronet reciclats.
 • Productes de fusta.
 • Productes de paper i cartró.
 • Pantalles acústiques per al trànsit.

Les accions de comunicació i promoció han consistit en la visita i el contacte amb fabricants i distribuïdors de productes pertanyents a les categories abans esmentades, així com amb magatzems reguladors. El propòsit ha estat que sabessin què és el Distintiu, quins avantatges comporta tenir-lo, valoressin la possibilitat de demanar-lo per als seus productes i coneguessin la forma de fer-ho.

Contacte amb potencials demandants del Distintiu.

Tanmateix es va contactar amb prescriptors, principalment::

 • Arquitectes i aparelladors.
 • Promotores públiques i privades.
 • Associacions, gremis i col·legis professionals.
 • Constructors i instal·ladors.
 • Dissenyadors.

Així com amb fabricants de productes reciclats per al sector de la construcció perquè coneguessin el Distintiu i els avantatges que comporta prescriure i utilitzar productes que el portin, o dissenyar i fabricar productes que puguin posteriorment accedir-hi.

Altres accions.

Així mateix, es va elaborar un article i una notícia relacionada amb el Distintiu que es va enviar a una sèrie de mitjans i webs relacionades amb el tema per a la seva publicació i difusió.

0 Comments