Porto renova les seves avingudes i aposta pels carrils bici.

NOM DEL PROJECTE: Millora de l’Avinguda de Montevideo i de l’Avinguda del Brasil
CIUTAT: Porto – Portugal
UBICACIÓ: Avinguda de Montevideo i Avinguda del Brasil
DATA D’INAUGURACIÓ: Octubre de 2019

 

La Cambra Municipal de Porto va escometre la millora de l’Avinguda de Montevideo i l’Avinguda del Brasil d’aquesta ciutat.

Necessitat i objectius del projecte.

Tant l’Avinguda de Montevideo i com l’Avinguda del Brasil de la ciutat de Porto necessitaven una reforma. El projecte realitzat per GO Porto – Gestão e Obres do Porto, EM va incloure la substitució del paviment de la calçada, la inclusió d’un carril bici i el reemplaçament del paviment de la vorera oest.

La solució proposada.

Per a la segregació del carril bici, la solució proposada va ser l’ús dels mòduls del sistema Zipper®. Aquest sistema és modular i els seus mòduls poden instal·lar-se de manera contínua o discontínua, la qual cosa permet construir múltiples configuracions. El sistema Zipper® es caracteritza principalment perquè:

S’adapta a qualsevol mena de calçada, en particular a les avingudes.
És molt visible gràcies a que en els seus mòduls gairebé el 50% de la superfície és reflectora.
Els seus mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat i són reciclables pel que el seu impacte ambiental és mínim; és un producte eco-dissenyat.
És competitiu perquè permet plasmar ràpidament un projecte amb una intervenció mínima en la via pública.
Els seus mòduls són molt resistents a l’impacte i a la intempèrie i disposen de quatre punts d’ancoratge al paviment de la calçada.
És personalitzable ja que els mòduls poden pintar-se de diferents colors.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona