Valorització de residus de poliuretà en pols.

poliuretà en polsEl poliuretà és un material d’altes prestacions amb el que poliuretà en pols també ho és. A més, es tracta d’un material amb un alt preu en el mercat amb una gran indústria darrere. Tot això ha fet que hagin desenvolupat un nombre considerable de projectes de valorització mecànica, química i energètica d’aquest residu valuós.

El projecte es va orientar a la fabricació a escala pilot de taulers rígids i el desenvolupament de la tecnologia associada. Així mateix, el projecte es va centrar en els aspectes econòmics i logístics; en qualsevol cas es tractava de garantir el subministrament del residu a planta de fabricació dels taulers i minimitzar els costos de transport.

El procés industrial per transformar el poliuretà en pols en taulers.

El poliuretà en pols es va barrejar amb una resina aglomerant en un molí i es va abocar en una premsa que, utilitzant calor i pressió, va permetre desenvolupar una línia de taulers rígids de diferents gruixos i densitats. Aquests taulers es van caracteritzar per:

  • Tenir una superfície llisa i molt poc porosa.
  • Presentar una molt baixa absorció d’aigua.
  • Oferir una treballabilitat similar a la fusta.

El mercat.

Els taulers van ser dissenyats i desenvolupats pensant en el sector de la construcció, especialment per a la fabricació de:

  • Fusteries per a zones properes al mar donada la bona resistència a la intempèrie del material.
  • Taulers per a exteriors.
  • Taulers per a construccions efímeres.
  • Mobles de safareigs.
  • Part interna de portes.
  • Ànimes de parquet.
  • Sòcols.

0 Comments