Nova York descongestiona les voreres de la 7a Avinguda i instal·la plataformes del sistema Vectorial® de ZICLA.

NOM DEL PROJECTE: Descongestió de les voreres de la 7a Avinguda
CIUTAT: Manhattan – Nova York
UBICACIÓ: 7a Avinguda
DATA D’INAUGURACIÓ: Octubre de 2018

 

Moltes ciutats del món estan treballant per a retornar l’espai públic als ciutadans i l’eixample de les voreres és una manera de fer-lo. Però, en moltes ocasions, els projectes d’ampliació de voreres provoquen la necessitat canviar la ubicació de les parades d’autobús. Això genera un repte a l’hora de mantenir les condicions d’accessibilitat al transport públic.

Necessitat i objectius del Projecte.

Recentment, el Departament de Transport de Nova York (NYDOT) va impulsar l’ampliació de l’espai per a vianants en les voreres de la 7a Avinguda de Manhattan, entre el carrer 42 i l’Estació Pennsylvania, en el marc del projecte Vision Zero.

El corredor entre el carrer 42 i l’Estació Pennsylvania és un important eix de trànsit per als vianants a la ciutat. Durant les hores punta, s’estima que més de 14.000 persones utilitzen les voreres d’aquest carrer cada hora fent que arribi a ser complicat caminar per elles. La congestió en certs moments era tan alta que els vianants es veien forçats a envair la calçada, arribant a produir-se accidents greus.

Per a resoldre aquest greu problema, el Departament de Transport de Nova York va decidir suprimir un carril de trànsit de la 7a Avinguda i instal·lar barreres protectores de formigó, amb l’objectiu d’augmentar l’espai exclusiu per a vianants. Aquesta nova configuració va provocar que els usuaris de transport públic haguessin d’accedir als autobusos des de la calçada, en unes condicions deficients d’accessibilitat.l

La solució proposada.

ZICLA Sistema Vectorial Nova York descongestiona les voreres de la 7a Avinguda i instal·la plataformes del sistema Vectorial® de ZICLA. 1La solució proposada va consistir en la instal·lació de plataformes del sistema Vectorial® de ZICLA® en les dues parades de bus existents en el tram abans esmentat.

La plataforma situada en la confluència de la 7a Avinguda i el Carrer 42 té 37 metres de llarg i 3 metres d’ample.

La plataforma instal·lada en la unió entre la 7a Avinguda i el Carrer 37 compta amb el mateix ample, 3 metres, i és sensiblement més llarga, aconseguint els 51 metres.