• erabileraz kanpoko koltxoiak
  • erabileraz kanpoko koltxoiak
  • erabileraz kanpoko koltxoiak

Matalassos fora d’ús com a font de nous materials.

D’acord amb les dades del sector, els espanyols canvien els seus matalassos cada 12,6 anys i ho fan quan el desgast, els trencaments i l’alteració de la forma són evidents. Això implica que cada any, milions de matalassos de diferents tipus i mides es transformen en residus.

Objectiu del projecte.

L’objectiu del projecte ha estat comptar amb informació objectiva per decidir si val la pena avançar en la línia de la reutilització, el reciclatge i / o la valorització energètica dels matalassos fora d’ús (CFU) que arriben a les plantes de residus a partir d’un millor coneixement d’ells, de la tipologia, dels materials que els formen i dels tractaments que reben. El projecte s’ha centrat en l’anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica de reintroduir en el mercat, els materials obtinguts a partir dels CFU.

 

Activitats realitzades.

Entre altres tasques, en el marc del projecte, s’han realitzat les següents activitats:

  • Anàlisi de l’estat de l’art d’estudis realitzats sobre els CFU – tipus, composició i valorització dels materials que els formen – a Europa i els Estats Units.
  • Visites als gestors de residus que actualment reben els CFU i als que els valoritzen.
  • Obertura i caracterització de CFU a les plantes de residus.
  • Identificació dels materials que formen els matalassos que es comercialitzen actualment a Espanya o que són susceptibles d’entrar al seu mercat.
  • Anàlisi del mercat actual dels matalassos a Espanya i de les tendències dominants en el sector.
  • Elaboració d’hipòtesis de treball per estimar el tipus i quantitat de materials que podrien obtenir-se a partir dels CFU gestionats en les plantes de residus.
  • Identificació de les aplicacions industrials dels materials obtinguts a partir dels CFU i del seu potencial d’entrada en el mercat.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona