La ciutat de Toronto instal·la el sistema Vectorial® en el Corredor Prioritari de Trànsit de King Street.

NOM DEL PROJECTE: King Street Transit Priority Corridor
CIUTAT: Toronto (Canadà)
UBICACIÓ: King Street
DATA D’INAUGURACIÓ: Novembre de 2019

 

L’ajuntament de la ciutat de Toronto (Canadà) va llançar el projecte pilot de King Street Transit Priority Corridor en 2017. En el transcurs de l’any següent, aquest projecte pilot va demostrar la seva capacitat per a moure a les persones de manera més eficient sense comprometre a la xarxa de carreteres de transport. A l’abril de 2019, l’ajuntament va convertir a King Street en un corredor prioritari de trànsit permanent.

Necessitat i objectius del projecte.

El corredor dóna prioritat als tramvies en prohibir els girs dels altres vehicles en la majoria de les interseccions, amplia l’espai per a les parades de tramvies i permet una combinació d’usos de les voreres com a àrees d’espai públic, cafès, zones de càrrega o parades de taxis.

Els objectius clau d’aquest projecte han estat:

  • Moure a les persones de manera més eficient.
  • Promoure l’activitat econòmica.
  • Millorar l’aprofitament de l’espai.
  • Resoldre el conflicte entre dues modes de transport (bicicletes i tramvies) i vianants.
  • Garantir l’accessibilitat.

L’accessibilitat del transport públic al llarg d’aquest corredor va ser un tema clau d’aquest projecte. Els tramvies de la Comissió de Trànsit de Toronto (TTC) no permeten l’abordatge anivellat, la qual cosa dificulta l’accés de les persones que usen cadires de rodes o persones amb visió reduïda. Amb l’eliminació d’un dels carrils de trànsit adjacents, es va millorar l’accessibilitat als tramvies mitjançant la instal·lació de plataformes del sistema Vectorial® en l’espai disponible.

La solució proposada.

Aquesta va consistir en la instal·lació de dues plataformes de sistema Vectorial® en les següents ubicacions:

  • King Street a Portland Street.
  • King Street en Peter Street.

ZICLA Sistema Vectorial La ciutat de Toronto instal·la el sistema Vectorial® en el Corredor Prioritari de Trànsit de King Street. 1Les plataformes del sistema Vectorial® contribueixen al flux eficient de persones al voltant de King Street. Actuen com una vàlvula reductora per als vianants que s’amunteguen en les voreres existents i contribueixen a la creació de llocs i milloren l’experiència de les persones en King Street. Les plataformes també milloren l’accessibilitat en facilitar l’abordatge i la sortida dels tramvies. Eliminen els problemes de drenatge / agrupació en la zona d’espera i marquen clarament les zones per a ciclistes i vianants.

La seva configuració permet que les bicicletes circulin al llarg de l’àrea d’embarqui, al llarg de la vorera estesa. Els ciclistes poden travessar l’àrea d’embarqui quan no hi ha vehicles de trànsit, però han de cedir l’espai als passatgers per a abordar i baixar dels tramvies.