Jardineres flexibles per a la ciutats.

El projecte desenvolupat per ZICLA® amb la col·laboració del dissenyador català Curro Claret va consistir a dissenyar i desenvolupar una línia de jardineres flexibles per a les ciutats. Havien de ser jardineres amb formes arrodonides, sense cantells vius, aptes per a ser emprades en places, parcs, col·legis i residències d’ancians.

Els materials estudiats.

jardineres flexiblesLa identificació d’un material residual que pogués utilitzar-se per a la fabricació d’aquestes jardineres flexibles va ser un dels aspectes clau del projecte. Diferents materials residuals van ser estudiats entre els quals destaquen:

  • Lones en desús de PVC procedents de camions, cartells, etc.
  • Motlles fora d’ús de la fabricació de pneumàtics.

 

El material escollit.

La indústria del pneumàtic utilitza motlles per a la fabricació dels seus productes; aquests motlles es rebutgen després d’un determinat nombre d’usos. Es caracteritzen per la seva flexibilitat, resistència i durabilitat, i per la disponibilitat de mides molt variades.

El destí habitual d’aquest residu és l’abocador o la valorització energètica.

El producte final: les jardineres flexibles.

jardineres flexiblesEl projecte va dissenyar la logística i els passos per condicionar els motlles en desús de la fabricació de pneumàtics en jardineres.

Els primers prototips es van provar en una escola de Sant Cugat del Vallès a Catalunya.

0 Comments