Instal·lació de plataformes del sistema Vectorial® per a garantir l’accessibilitat en els nous autobusos llançadora de Le Mans (França).

NOM DEL PROJECTE: Reducció del nombre de vehicles al centre de la ciutat
CIUTAT: Le Mans – França
UBICACIÓ: Place des Jacobins i Place de la République
DATA DE INSTAL·LACIÓ: Juny de 2021

 

El passat 2 de juny es van activar a la ciutat de Le Mans (França) els autobusos elèctrics que funcionen com a busos llançadora. L’objectiu d’aquests vehicles anomenats La Mancelle operats per la companyia  SETRAM és reduir la quantitat de cotxes als carrers del centre de la ciutat.

Necessitat i objectius del projecte.

El bus es deté en vuit parades situades en els principals centres d’atracció de la ciutat com, per exemple, en la Place des Jacobins i la Place de la République. En totes dues parades va fer falta instal·lar elements urbans per a garantir l’accessibilitat.

Actualment la infraestructura està en fase d’experimentació i serà el grau d’acceptació i la resposta positiva dels ciutadans el que donarà lloc a una implementació permanent i a l’ampliació de la ruta.

Per tant, tenint en compte el caràcter pilot del projecte, la ciutat de Le Mans necessitava que els elements que s’instal·lessin per a garantir l’accessibilitat en les parades del bus complissin amb els següents requisits:

  • Que fossin fàcils i ràpids d’instal·lar.
  • Que fossin modulars per a poder crear longituds i amples variables segons la ubicació.
  • Que oferissin l’oportunitat de desinstal·lar-los i tornar-los a instal·lar en un altre lloc depenent de les necessitats del moment. I que, al mateix temps, si la instal·lació es convertís en definitiva, oferís una bona durabilitat.

A més d’aquests requisits les ubicacions assenyalades i els autobusos llançadora tenien unes particularitats a tenir en compte:

  • La Place des Jacobins està situada prop de la catedral de Saint-Julien. Per aquesta raó, els elements que s’instal·lessin per a garantir l’accessibilitat de la parada havien de respectar els requisits arquitectònics d’aquesta emblemàtica ubicació.
  • L’altura d’aquests autobusos llançadora és menor que la dels autobusos estàndard que operen a la ciutat. Per aquesta raó els elements instal·lats havien de poder adaptar-se a aquesta altura.

 

Solució proposada.

Per a complir amb tots aquests requisits la ciutat de Le Mans es va decantar per instal·lar tres plataformes del sistema Vectorial® de ZICLA en les parades del nou bus elèctric i així va ser com vam donar solució les seves necessitats.

ZICLA sistema Vectorial® Instal·lació de plataformes del sistema Vectorial® per a garantir l'accessibilitat en els nous autobusos llançadora de Le Mans (França). 1

  • Per a complir amb els requisits arquitectònics de la Catedral de Saint-Julien, vam pintar la superfície dels mòduls de la plataforma de color beix. Això va permetre que el sistema Vectorial® s’integrés plenament en l’entorn històric d’aquesta bella catedral.
  • Per a adaptar-nos a l’altura dels autobusos decidim utilitzar els mòduls del sistema Vectorial® de 14cm d’alt. Això va permetre que els autobusos llançadora poguessin desplegar les seves rampes d’accés per a les cadires de rodes sense problema. Aquesta és la nostra primera instal·lació de la nova plataforma de 14 cm d’alt del sistema Vectorial® a França.

 

Les plataformes de Le Mans compleixen perfectament la seva funció i a més tenen l’avantatge d’estar fabricades amb plàstic 100% reciclatge i totalment reciclable.