Granses plàstiques reciclades a partir del rebuig de les plantes de selecció de residus d’envasos.

granses plàstiques recicladesEl rebuig de les plantes de selecció d’envasos està format per una barreja heterogènia de materials diversos entre ells, materials plàstics, amb un potencial de valorització interessant via reciclatge material o valorització energètica.

 

 

 

 

 

Objectiu del projecte.

El projecte ha tingut com a objectiu estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de transformar la fracció del rebuig de les plantes de selecció d’envasos formada per materials plàstics en granses plàstiques que puguin ser acceptades en el mercat per la seva qualitat i preu.

Fases del projecte.

La primera fase va consistir en separar a escala industrial, d’una banda els materials plàstics i per un altre els contaminants formats majoritàriament per paper, cartró, tèxtils, etc.

A la segona fase, la fracció plàstica es va transformar via un procés d’extrusió, en una gransa que posteriorment es injecto en forma de diversos productes de prova en una planta industrial d’injecció de plàstics diversos.

La tercera fase, un cop demostrada la viabilitat tècnica del procés, va ser l’anàlisi de la viabilitat econòmica de l’obtenció de granses plàstiques a partir del rebuig de les plantes de selecció d’envasos.

0 Comments