Gransa de PE a partir de cables elèctrics en desús.

171027 residuos cables electricos polietileno pvc reciclaje valorizacionLa producció de cable elèctric és un sector madur que proveeix a nombrosos sectors: construcció, automoció, aeronàutica, naval, equipaments electrònics … S’estima que una mitjana de 350.000 tones de matèries plàstiques són consumides per aquesta indústria cada any només a Espanya.

El recobriment dels cables elèctrics està generalment compost per un percentatge majoritari (per sobre del 60%) de PVC i un minoritari (per sota del 30%) de PE, és a dir, de polímers termoplàstics. Teòricament aquests polímers separats es poden reprocessar emprant calor tantes vegades com es vulgui.

Composició del cables elèctrics.

Els cables elèctrics, el diàmetre varia entre els 500 micres i els 5 cm, poden posseir tres parts.

170809 cable PVC reciclaje mecanico 2

  • Ànima o element conductor: coure o alumini.
  • Aïllament: PVC, PE, goma, neoprè, niló …
  • Coberta protectora: acer, llautó, coure o alumini

Almenys l’ànima i l’aïllament són sempre presents, i la coberta protectora depèn de les característiques estructurals del cable.

Quan els cables elèctrics esdevenen residus es transformen de facto en una font de nous materials sempre que sigui possible separar-los adequadament.

 

 

El projecte i la tecnologia.

171027 residuos cables electricos polietileno pvc reciclaje trituracionAquest projecte va tenir com a objectiu estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de l’ús del residu plàstic procedent de cables elèctrics a la fabricació de noves productes mitjançant extrusió, amb especial focus en la fracció de PE, donada la seva actual falta de sortida que fa que es tracti d’ un corrent que freqüentment acaba a l’abocador.

El reciclatge mecànic permet transformar residus de PE en productes similars amb aplicacions alternatives, sense modificar les propietats químiques. És una tècnica simple quan el residu és homogeni o quan la seva separació és possible i ràpida. Així, el residu plàstic és separat (a mà i / o amb màquines), triturat, netejat, fos i transformat en gransa que poden ser utilitzades per a fabricar nous productes.

 

 

 

 

Els resultats.

170809 cable PVC reciclaje mecanico 3L’extracció de la fracció de PE del residu de cable elèctric permet obtenir un material amb una puresa de fins al 95% (la resta està constituït per una barreja de cautxú, PVC, metall, etc.) apte per a ser emprat en un procés de emmotllament per extrusió.

 

 

 

 

0 Comments