Fiscalitat i residus plàstics secundaris.

plàstics secundarisAl dia d’avui diversos fluxos de residus que contenen diferents materials plàstics (PP, PE, PS, PVC, PS, ABS, PET, ..), anomenats plàstics secundaris, en diferents cadenes de valor industrials (envàs, automoció, elèctric, construcció , agrari, …) segueixen estant destinats a l’abocador.

Un tractament fiscal adequat és una de les eines possibles plantejades per diferents administracions per a impulsar la valorització d’aquests fluxos de residus evitant així el seu dipòsit en abocadors.

 

Deduccions fiscals per incentivar la valorització de residus plàstics secundaris.

plàstics secundarisL’objectiu del projecte ha estat dissenyar un esquema de deduccions simplificades i normalitzades a la compra de plàstics secundaris o productes basats en ells per aconseguir crear, després d’un període determinat i en coordinació amb altres instruments de Policy Mix, un valorització sistemàtica d’alt valor dels plàstics secundaris.

 

 

Resultats del projecte.

Els resultats del projecte van ser els següents:

  • Un protocol de valoració i disseny per integrar materials plàstics secundaris (o productes en base a aquests) en els instruments fiscals existents per potenciar una economia circular.
  • L’informe de base amb totes les especificacions tècniques i fiscals.
  • Un diagnòstic detallat de quines corrents, tipus, fonts, etapes de la cadena de valor, … haurien de ser deduïbles tenint en compte el Policy Mix existent i previst, i calculant la durada necessària de l’aplicació de l’instrument.
  • Una anàlisi de previsió de reducció d’ingressos en Hisenda per aquest mecanisme així com de millores ambientals esperades (kg milipunts, gasos d’efecte hivernacle…) a nivell global i unitari.
  • Una definició en detall de l’esquema de monitorització de l’experiència real durant un any.

0 Comments