Egurbide: Estratègies d’economia circular per a la millora de la competitivitat del sector de fusteria i mobles.

El projecte Egurbide neix de la necessitat de buscar una millora de la competitivitat de les empreses del sector de fusteria i moble en els municipis de Etxebarri i Basauri (Biscaia).

 

 

Antecedents i objectius de Egurbide.

En el marc del projecte global, impulsat per Behargintza Basauri-*Etxebarri i en el qual participen 6 empreses del sector de fusteria i mobles, la millora de la gestió dels residus i l’aplicació d’estratègies d’economia circular, es van detectar com a oportunitats per a l’increment de la competitivitat d’aquestes empreses.

Un dels objectius del projecte ha estat la millora de la gestió de residus de les empreses d’aquests sectors mitjançant aplicació d’estratègies d’economia circular.

Tasques desenvolupades per ZICLA en el projecte Egurbide.

ZICLA ha pogut col·laborar en el projecte com a consultora ambiental que compta amb una dilatada trajectòria en innovació en valorització de residus i materials reciclat i en desenvolupament de projectes d’economia circular. El treball realitzat ha consistit en un estudi de l’estat actual de la gestió de les 6 empreses participants i del sector en general. El resultat ha permès elaborar un full de ruta amb propostes concretes per a la millora de la gestió dels residus, aplicables i transferibles a tot el sector i alineades amb els principis de l’economia circular.

Així, ZICLA ha pogut desenvolupar les següents activitats concretes:

  1. Identificació de la tipologia i origen dels residus generats per cada empresa participant en el projecte Egurbide i estimació de la quantitat de residus generats pel conjunt del sector en Basauri-*Etxebarri de manera general.
  2. Cerca d’alternatives més sostenibles per a la millora de la gestió sobre la base de criteris d’economia circular, com la compra verda, la reutilització, el ecodiseño i/o la tracció ambiental de la cadena de valor.
  3. Proposta d’un Pla de millora de la gestió dels residus i d’aplicació d’estratègies d’economia circular en les empreses Egurbide, amb cerca de solucions globals i transferibles al sector.

Finançament.

El projecte Egurbide ha comptat amb el finançament de Behargintza Basauri-*Etxebarri, el servei municipal per a l’impuls i millora de l’ocupació i la competitivitat.

 

 

 

 

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona