Desenvolupament de formigons resistents a l’impacte amb fibres de cautxú reciclat.

170405 fibras caucho reciclado hormigon masa

La Directiva 99/31 / CE relativa a l’abocament de residus prohibeix l’entrada dels pneumàtics fora d’ús en els abocadors i planteja la necessitat de trobar opcions alternatives per a la seva valorització material o energètica.

El projecte realitzat per ZICLA per a una empresa fabricant de formigons analitzà la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de fabricar a escala industrial formigons amb propietats – major resistència a l’impacte en aquest cas – per mitjà de la incorporació de fibres de cautxú procedents del recautxutat de pneumàtics fora d’ ús.

 

L’objectiu.

  • Desenvolupar per a l’empresa de fabricació de formigons que havia encarregat el projecte un formigó amb fibres de cautxú reciclat amb propietats que li permetés diferenciar-se al mercat i ampliar la seva oferta de productes amb valor ambiental afegit.
  • Trobar una manera de valoritzar el cautxú dels pneumàtics fora d’ús en productes amb alt valor afegit, en aquest cas formigons.

 

Els antecedents.

El projecte va partir de la base que la incorporació de fibres millora certs comportaments del formigó però a costa de fer-li perdre algunes prestacions.

S’interpreta que la presència de fibra en el formigó suporta a la barreja homogènia i funciona com si creés milions de ponts que distribuïssin uniformement els esforços interns de retracció que tractarien de separar la matriu. Les mateixes fibres interceptarien la propagació de les micro-esquerdes i paralitzarien el seu creixement.

0 Comments