Valorització de residus plàstics de cable elèctric.

Els gestors de residus han estat tradicionalment interessats de manera exclusiva en la recuperació dels metalls presents en els cables elèctrics en desús. L’augment del volum d’aquest residu i l’increment del cost d’abocament han portat al sector a buscar solucions alternatives.

Objectiu del projecte.

El projecte va tenir com a objectiu buscar aplicacions industrials per a les fraccions plàstiques –fonamentalment PVC d’alta qualitat – que poden obtenir-se com a residu en el procés de recuperació de coure a partir de cables elèctrics.

Limitacions dels materials obtinguts.

Els plàstics obtinguts, malgrat la seva qualitat, estan barrejats donada l’heterogeneïtat dels residus de cables rebuts en les instal·lacions de gestió. Això limita els seus usos en la indústria i obliga a buscar aplicacions en les quals sigui possible emprar aquestes fraccions plàstiques barrejades.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona