Centre generador de biomassa.

biomasaLa biomassa d’origen forestal prové de les activitats d’explotació forestal i de la necessitat de realitzar treballs de manteniment i neteja dels boscos i les masses forestals, mitjançant aclarits, podes, neteges, etc.

Dins d’aquest grup també s’inclouen els residus generats per la indústria forestal (serradures, indústries de primera transformació, fabricants de productes elaborats de fusta, fabricants de suro i de pasta de paper).

Objectiu del projecte.

L’objectiu del projecte ha estat col·laborar amb una empresa gestora de residus a l’obtenció de la llicència per a la instal·lació d’un centre generador de biomassa en sòl rústic que doni resposta al punt 1. a) de l’Annex de les NUR (Normes Urbanístiques Regionals) de la Llei d’Ordenació Territorial i Règim Urbanístic del Sòl de Cantàbria.

Residus vegetals a tractar.

Es preveu que la planta tracti diferents tipus de residus vegetals; en tots els casos es tractarà de materials que contenen lignina.

Residus nets.

 • Residus de la neteja de boscos.
 • Residus de podes.
  • Municipals.
  • Agrícoles.
 • Residus de la indústria forestal i de la fusta (serradores).
  • Encenalls.
  • Escapçadures.
  • Serradures.
  • Escorces.
 • Residus d’empreses fabricants d’embalatges.

Residus contaminats amb impropis.

 • Residus de construcció.
  • Encofrats, embalatges, …
 • Residus de demolició.
  • Portes, marcs de finestres, bigues, pilars, …
 • Mobles vells.
  • Cadires, armaris, prestatgeries, taulers, …
 • Embalatges de fusta.
  • Caixes, caixes, gàbies, calaixos, …
  • Terrines, cistelles, bases, …
 • Bobines.
 • Palets vells o danyats.

La planta no rebrà residus de fusta que hagin estat tractats amb creosota, com els dorments del ferrocarril, o qualsevol altre tipus de producte químic perillós.

Capacitat de la planta de biomassa.

Es preveu que la planta comenci tractant entre 800 i 1.000 tones de residus de biomassa per any, de diferents orígens. S’assumeix que un 5% d’aquesta quantitat seran impropis (metall, vidre, plàstic …) que hauran de gestionar-se com a residus segons tipus i quantitat generada. De tota manera, es considera que la planta augmentarà progressivament la seva capacitat de tractament fins a arribar a les 5.000 tones / any.

Procés de producció de la biomassa.

Els residus vegetals seran inspeccionats per reduir al mínim l’entrada d’impropis a la planta, i classificats segons l’origen i la destinació prevista. A continuació seran triturats per reduir-los a partícules de diferent grandària entre 0,5 i 5 cm., traslladats per mitjà de cintes transportadores i de pales motoritzades als boxs que s’habilitaran dins de la nau destinada a l’assecat del material. L’assecat es realitzarà en ambient natural a coberta, a temperatura ambient. Un cop sec, el material es carregarà en camions que ho transportaran a les indústries que ho consumiran com a matèria primera o combustible.

0 Comments