A Zicla entenem que els residus son una oportunitat de canvi.

El perquè de Zicla:

el nostre compromís.

Cada any milers de tones de residus es dipositen en abocadors o es cremen en incineradores. A més, s’estima que el 70% de la població mundial viurà en nuclis urbans en els propers anys. Tots dos factors suposaran un desafiament en la gestió dels residus i en la mobilitat i accessibilitat a les ciutats. El nostre compromís és fer propis aquests reptes contribuint a la millora del nostre entorn mitjançant el desenvolupament i l’aplicació de diferents solucions i tipus de reciclatge d’aquests residus.

Els residus són una oportunitat de canvi.

Col·laborem per aconseguir una indústria i un urbanisme basats en l’economia circular, aprofitant el teixit industrial i les tecnologies de proximitat.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona