Serveis de consultoria per a la innovació en la gestió de residus per a les ciutats, els serveis i les indústries.

Què oferim.

Un servei d’assessorament per tal d’identificar solucions circulars i innovadores aplicades als teus residus, orientades a la seva reutilització, remanufactura o valorització.

Per fer-ho, el nostre equip tècnic:

  • Durà a terme un diagnòstic tècnic i econòmic del potencial de reutilització, remanufactura i valorització dels teus residus.
  • Dissenyarà els processos de transformació dels teus residus en materials o productes nous.
  • Identificarà oportunitats industrials i de negoci per a aquests materials totalment lligades al mercat.
zicla consultoria servicios

Ciutats / Empreses

Residus generats

ZICLA

Noves matèries primeres, Combustibles alternatius

Demanda del mercat

Per què?

Cada dia, les ciutats, els serveis i les indústries generen milers de tones de residus que, per la manca d’una gestió adequada, acaben en els abocadors. D’aquesta manera es desaprofiten recursos valuosos alhora que s’extreuen materials verges del nostre planeta, molts d’ells no renovables. Per això, a ZICLA apostem per l’economia circular i ens centrem en el cicle dels recursos; plantegem un model basat a reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i productes existents, en lloc de fer servir matèries primeres verges.

A ZICLA, com a empresa compromesa amb l’economia circular, treballem perquè els residus valoritzables que generen les ciutats i les seves activitats annexes, els serveis i les indústries; aquells residus que, tot i tenir un potencial de valorització interessant, actualment acaben en els abocadors, es puguin transformar en materials nous. Poden ser residus produïts per la indústria, pels municipis, pels serveis, etc., però tots tenen en comú que són recursos desaprofitats.

Formulari de diagnòstic

Sol·licitud d’informació sobre els residus

  • Informació de contacte

Et convidem a veure alguns dels projectes que hem fet.

RESTYLING: Allargament de la vida útil de les màquines de tiqueting.

RESTYLING: Allargament de la vida útil de les màquines de tiqueting.

LEHORTUTA: Aplicació d’un nou procés de separació de ferralles plàstiques complexes per via seca per a la recuperació de plàstics i metalls.

LEHORTUTA: Aplicació d’un nou procés de separació de ferralles plàstiques complexes per via seca per a la recuperació de plàstics i metalls.

ATOMCESS: Reparació avançada de components mitjançant processos de manufactura additiva a partir de pols d’acer atomitzat.

ATOMCESS: Reparació avançada de components mitjançant processos de manufactura additiva a partir de pols d’acer atomitzat.

ZIRPLAST: El plàstic i l’economia circular en els sectors de l’equipament, la fusta i el disseny.

ZIRPLAST: El plàstic i l’economia circular en els sectors de l’equipament, la fusta i el disseny.

ProTIER: Introducció de protocols d’Economia Circular en una empresa d’automoció TIER1.

ProTIER: Introducció de protocols d’Economia Circular en una empresa d’automoció TIER1.

EcoService: Creació d’un pol de fabricació i introducció innovadora de plàstics sostenibles a la indústria basca.

EcoService: Creació d’un pol de fabricació i introducció innovadora de plàstics sostenibles a la indústria basca.

RecoverAl: Recuperació de peces d’alumini i d’aliatges d’alumini en vehicles fora d’ús (VFU).

RecoverAl: Recuperació de peces d’alumini i d’aliatges d’alumini en vehicles fora d’ús (VFU).

Transformació de residus d’envasos plàstics barrejats procedents de Residus Sòlids Urbans en nous materials.

Transformació de residus d’envasos plàstics barrejats procedents de Residus Sòlids Urbans en nous materials.

Egurbide: Estratègies d’economia circular per a la millora de la competitivitat del sector de fusteria i mobles.

Egurbide: Estratègies d’economia circular per a la millora de la competitivitat del sector de fusteria i mobles.

Car Konpon: Com l’economia circular i l’ecoinnovació milloren la competitivitat dels tallers de cotxes.

Car Konpon: Com l’economia circular i l’ecoinnovació milloren la competitivitat dels tallers de cotxes.

Incentius econòmics i fiscals per promoure el reciclatge de residus plàstics en una Comunitat Autònoma.

Incentius econòmics i fiscals per promoure el reciclatge de residus plàstics en una Comunitat Autònoma.

CIRC4Life: nous models de negoci basats en l’economia circular.

CIRC4Life: nous models de negoci basats en l’economia circular.