WEEENNING

Residus electrònics, la plaga del segle XXI.

Residus electrònics, la plaga del segle XXI.

Segons Global E-waste monitor 2017, l'any passat es van generar 44,7 milions de tones de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a tot el món (a Espanya es calcula que un milió de tones), i al mateix temps s'estima que l'any 2030 s'arribarà al milió de...

llegir més