CARRIL BICI

Canvis en la mobilitat de la ciutat de Barcelona.

Canvis en la mobilitat de la ciutat de Barcelona.

Desplaçaments urbans a Barcelona. En transport públic: 39% A peu: 32% Amb cotxe i furgoneta: 19,6% En moto i ciclomotor: 6,5% Amb bicicleta: 2,1% Altres: 0,8%.   Tot i aquestes dades, més de la meitat de l'espai públic de Barcelona (un 60%) està destinat als...

llegir més
Carrils bici a mida a Barcelona.

Carrils bici a mida a Barcelona.

Cada ciutat posa en pràctica una estratègia diferent per dissenyar els innovadors carrers amb carrils bici; en el cas particular de Barcelona, els responsables de Mobilitat de la ciutat han decidit apostar per adaptar cada carril bici a cada carrer, és més, hi ha...

llegir més
Els usuaris de la bicicleta han augmentat segons la DGT.

Els usuaris de la bicicleta han augmentat segons la DGT.

Segons el "Baròmetre de la bicicleta a Espanya 2017", gairebé la meitat dels espanyols entre 12 i 79 anys (19 milions de persones) utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport de manera freqüent, i una quarta part d'aquests la fan servir com a mínim un cop per...

llegir més