AIGÜES RESIDUALS

Catalunya ja beu aigües residuals depurades.

Catalunya ja beu aigües residuals depurades.

Viure en una situació geogràfica aïllada i no disposar de connexió amb la xarxa general de distribució d'aigua suposa que un municipi no tindrà altra opció que abastir-se dels aqüífers. En aquestes ocasions la depuració de les aigües residuals esdevé un punt clau. Tot...

llegir més