Sistema Zipper®:

Zipper P Zicla
Zipper®
Carrils bici,
rotondes, etc.

Fitxa tècnica

Zipper P Zicla
Zipper® | Zero
Carrils bici,
rotondes, etc.

Fitxa tècnica

Zipper®

El sistema Zipper® permet transformar ràpidament l’espai urbà gràcies a la construcció de carrils bici segregats i rotondes.
Protegeix els ciclistes i evita que altres vehicles que circulen per la calçada envaeixin el carril bici.
És modular i els seus mòduls es poden instal·lar de manera contínua o discontínua, cosa que permet construir diverses configuracions.

 

  1. S’adapta a qualsevol tipus de calçada.
  2. És molt visible gràcies al fet que gairebé el 50 % de la superfície dels mòduls és retroreflectora.
  3. Els mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat, de manera que l’impacte ambiental és mínim; és un producte ecodissenyat.
  4. És competitiu perquè permet plasmar un projecte amb una intervenció mínima a la via pública.
  5. Els seus mòduls són molt resistents a l’impacte i a la intempèrie i poden anar ancorats al paviment de la calçada.

Mira com permet separar el sistema Zipper® fluxos de trànsit a les ciutats.