Sistema Vectorial®:

vectorial imatge producto zicla

Vectorial®
Parada de bus, parada de bus
amb carril bici, mitjana, etc.

Fitxa tècnica

Vectorial®

El sistema Vectorial® permet transformar ràpidament l’espai urbà i millorar l’accessibilitat a les parades d’autobús. També permet resoldre el conflicte entre carrils bici i parades de bus quan ambdós coincideixen, construir voreres o ampliar les existents, i construir illots i refugis per a vianants en molt poc temps. Està format per mòduls que s’encaixen entre si, cosa que permet construir configuracions molt diverses.

 

  • Es pot adaptar fàcilment a l’espai disponible.
  • S’instal·la i es desinstal·la de manera senzilla i ràpida.
  • El seu preu és competitiu respecte de l’obra permanent i també respecte d’altres sistemes prefabricats, perquè permet plasmar un projecte amb una intervenció mínima a la via pública.
  • Els mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat, de manera que la petjada ambiental és mínima; és un producte ecodissenyat.
  • Ofereix una gran resistència a la intempèrie, als impactes i a les càrregues.
  • La superfície és antilliscant, drena l’aigua de pluja i tant la textura com el color es poden personalitzar.
  • Permet instal·lar marquesines, tòtems, pilons, semàfors, bancs, etc.
  • Disposa de bandes retroreflectores laterals que en garanteixen la visibilitat tant de dia com de nit.

Mira com ha contribuït el sistema Vectorial® a millorar l’accessibilitat i la mobilitat a les ciutats.