Sistema Vectorial®:

vectorial imatge producto zicla

Vectorial®
Parada de bus, parada de bus
amb carril bici, mitjana, etc.

Fitxa tècnica

Vectorial®

El sistema Vectorial® permet transformar ràpidament l’espai urbà i millorar l’accessibilitat a les parades d’autobús. També permet resoldre el conflicte entre carrils bici i parades de bus quan ambdós coincideixen, construir voreres o ampliar les existents, i construir illots i refugis per a vianants en molt poc temps. Està format per mòduls que s’encaixen entre si, cosa que permet construir configuracions molt diverses.

 

  • Es pot adaptar fàcilment a l’espai disponible.
  • S’instal·la i es desinstal·la de manera senzilla i ràpida.
  • El seu preu és competitiu respecte de l’obra permanent i també respecte d’altres sistemes prefabricats, perquè permet plasmar un projecte amb una intervenció mínima a la via pública.
  • Els mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat, de manera que la petjada ambiental és mínima; és un producte ecodissenyat.
  • Ofereix una gran resistència a la intempèrie, als impactes i a les càrregues.
  • La superfície és antilliscant, drena l’aigua de pluja i tant la textura com el color es poden personalitzar.
  • Permet instal·lar marquesines, tòtems, pilons, semàfors, bancs, etc.
  • Disposa de bandes retroreflectores laterals que en garanteixen la visibilitat tant de dia com de nit.

Mira com ha contribuït el sistema Vectorial® a millorar l’accessibilitat i la mobilitat a les ciutats.

L’Ajuntament de Castelló fa una ferma aposta per la mobilitat inclusiva i fa accessibles les seves parades d’autobús.

L’Ajuntament de Castelló fa una ferma aposta per la mobilitat inclusiva i fa accessibles les seves parades d’autobús.

El sistema Vectorial® novament triat per la ciutat de Montreuil (França) per a desplegar el seu Pla Ciclista.

El sistema Vectorial® novament triat per la ciutat de Montreuil (França) per a desplegar el seu Pla Ciclista.

L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat amplia la seva xarxa de carrils bici i reutilitza una plataforma del sistema Vectorial® de ZICLA.

L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat amplia la seva xarxa de carrils bici i reutilitza una plataforma del sistema Vectorial® de ZICLA.

Ampliació temporal de voreres amb el sistema Vectorial® de ZICLA.

Ampliació temporal de voreres amb el sistema Vectorial® de ZICLA.

Bicicletes i autobusos conviuen en Telegraph Avenue en Oakland gràcies al sistema Vectorial®.

Bicicletes i autobusos conviuen en Telegraph Avenue en Oakland gràcies al sistema Vectorial®.

Nova York descongestiona les voreres de la 7a Avinguda i instal·la plataformes del sistema Vectorial® de ZICLA.

Nova York descongestiona les voreres de la 7a Avinguda i instal·la plataformes del sistema Vectorial® de ZICLA.

L’accessibilitat en les parades d’autobús interurbanes: el cas de Can Ruti a Badalona.

L’accessibilitat en les parades d’autobús interurbanes: el cas de Can Ruti a Badalona.

Transformació ràpida de la ciutat gràcies a la flexibilitat i la modularitat de les plataformes del sistema Vectorial®.

Transformació ràpida de la ciutat gràcies a la flexibilitat i la modularitat de les plataformes del sistema Vectorial®.

La Metròpoli de Toulon Provença Mediterrani manté l’accessibilitat de les seves parades d’autobusos durant els treballs.

La Metròpoli de Toulon Provença Mediterrani manté l’accessibilitat de les seves parades d’autobusos durant els treballs.

Bellevue (Washington, USA) prova solucions innovadores amb el sistema Vectorial®.

Bellevue (Washington, USA) prova solucions innovadores amb el sistema Vectorial®.

San José (Califòrnia) integra carrils bici i parades d’autobús amb el sistema Vectorial®.

San José (Califòrnia) integra carrils bici i parades d’autobús amb el sistema Vectorial®.

L’Ajuntament de Sant Boi (Barcelona) millora l’accessibilitat en una de les parades d’autobús amb el sistema Vectorial® de ZICLA.

L’Ajuntament de Sant Boi (Barcelona) millora l’accessibilitat en una de les parades d’autobús amb el sistema Vectorial® de ZICLA.