Bloc.

ZICLA en els Projectes de Demostració en Economia Circular al País Basc.

ZICLA en els Projectes de Demostració en Economia Circular al País Basc.

En els últims anys, la societat pública IHOBE ha impulsat la convocatòria de Projectes de Demostració en Economia Circular al País Basc per a la realització de projectes de col·laboració entre empreses, que busquin solucions circulars per a diferents fluxos de residus i amb vista a una implantació industrial .

En aquest context, i com a empresa que busca solucions innovadores en el marc de l’economia circular per residus, ZICLA ha participat des del 2014 en 4 dels 36 projectes duts a terme en el marc d’aquesta convocatòria juntament amb altres empreses, centres tecnològics, clúster , etc. D’aquests 4 projectes, de diferents àmbits d’aplicació, ha liderat un d’ells i ha format part dels consorcis que han portat endavant els altres tres.

Aquests projectes són els següents, classificats segons els sectors sobre els quals han incidit:

Automoció i transport.

  • Rolling Plastics: Reciclatge de peces de plàstic de Vehicles Fora d’Ús a desguassos d’Euskadi per a obtenció de granses d’alt valor afegit.

Participants: ZICLA (líder), Jubedi, Econia, Gaiker.

 

 

  • Reseat: Reutilització de seients procedents de Vehicles Fora d’Ús en el sector del moble.

Participants: Algon (líder), Icaza, Ideilan, Econia, Gaiker, Habic, ZICLA.

 

 

 

 

 

Equip elèctric i maquinària.

  • Fenix: Nova matèria primera de plàstics estirè procedent del tractament de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics.

Participants: Indumetal Recycling (líder), Aligoplast, Gaiker, ZICLA.

 

 

 

Tèxtil i moda.

  • Pisadas Recicladas: Disseny i fabricació de calçat reciclat a partir de residus del País Basc.

Participants: Kameleonik (líder), CTCR, ZICLA.

 

 

 

Tots aquests projectes han tingut un enfocament de cicle de vida per poder comunicar el valor ambiental de forma rigorosa. Gràcies a això s’ha pogut observar que els productes resultants dels quatre projectes (obtinguts a partir de diferents corrents de residus) són més sostenibles que els productes obtinguts de materials verges.

36 Projectes de demostració d’economía circular en el País Vasco.

Per donar a conèixer els fruits obtinguts a partir d’aquestes i les altres experiències en Projectes de Demostració en Economia Circular al País Basc, IHOBE ha publicat recentment un document en el qual es recullen els resultats de les diferents iniciatives empresarials.

Entre d’altres resultats, s’estima que gràcies al conjunt d’aquests projectes (tenint en compte que la xifra de projectes viables a curt termini està al voltant del 40%) hi ha un potencial d’influència sobre 276.000 tones de residus dels quals es duria a terme 1 upcycling, evitant la seva disposició a l’abocador. A més després de l’anàlisi de la viabilitat econòmica d’aquests projectes, es dedueixen unes facturacions potencials de fins a 38,7 milions d’euros i la creació de fins a 156 llocs de feina, sempre tenint en compte l’èxit d’un 40% dels projectes presentats.

Dels tres anys de convocatòria, l’últim ha estat el més significatiu en tots els aspectes.

Figura 5. Resultats potencials del conjunt de projectes. Font: Ihobe

En termes relatius a la inversió pública els resultats de facturació, ocupació i estalvi de materials són els següents.

 

 

Figura 6. Resultats de projectes per cada 100.000€ d’inversió pública. Fuente: Ihobe

 

 

 

Finalment cal destacar no només el gran nombre de participants en aquestes convocatòries, que s’eleva a 85 empreses majoritàriament basques, sinó també el gran nombre d’idees i projectes presentats al llarg de les edicions d’aquesta convocatòria, que s’han incrementat any a any.

 

 

Deja un comentario.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona