Blog

RecoverAl o com optimitzar la valorització de les peces d’alumini dels vehicles fora d’ús.

6 oct., 2019 | Economia circular | 0 comments

L’alumini és un metall la presència del qual en el disseny i la fabricació de vehicles està creixent des de fa una dècada. Per aquesta raó, s’està produint un increment de la quantitat d’alumini present en els vehicles fora d’ús, i és esperable que creixi gradualment en els pròxims anys.

Partint de que l’alumini és un material que conserva les seves propietats originals independentment de quantes vegades es processi, és important una correcta valorització al final de la seva vida útil a fi de retenir el seu valor i reincorporar-lo a la producció industrial. En aquest context, neix el projecte RecoverAl, que es presenta com una solució per a optimitzar la valorització de l’alumini present en els vehicles fora d’ús (VFU).

El projecte RecoverAl.

El projecte RecoverAl, liderat per Autogrúas Sant Jordi, es va iniciar a principis de 2019 i té com a objectiu fomentar la indústria del reciclatge de l’alumini present en els automòbils i promoure l’economia circular.

Com a projecte de foment de l’economia circular, RecoverAl pretén aconseguir la separació en origen de l’alumini present en els vehicles fora d’ús, i optimitzar la recuperació del metall en les foses d’alumini secundari reduint la quantitat de residus produïda i l’energia consumida en la fabricació d’alumini primari.

RecoverAl també és un projecte que potencia la simbiosi industrial a nivell local/regional ja que implica els actors de la cadena de valor necessaris a la fi de vida de l’alumini separat dels VFU.

Fonamentalment:

  • els fabricants ,
  • el gestor del VFU (els anomenats CAT o centres Autoritzats de Tractament),
  • el transformador (fragmentadora i foneria d’alumini secundari).

 

Finalment, a través de les accions de comunicació i transferència de resultats previstos, podrà ser conegut i replicat en la resta de CAT i foneries.

Fases i durada de RecoverAl.

El projecte compta amb diferents fases i té una durada prevista d’11 mesos.

La primera fase del projecte va tenir lloc en les instal·lacions de Autogruas Sant Jordi SL, CAT que lidera el projecte. Consisteix en una anàlisi prèvia en el qual s’estudien les peces d’alumini que contenen els vehicles basant-se en la informació que els fabricants proporcionen de cada marca i model, i l’experiència del CAT en la detecció de peces no fèrriques dels VFU. A continuació, es va dur a terme la comprovació i testatge mitjançant els quals es van identificar la presència real de peces d’alumini i es va procedir a la seva extracció dels vehicles per a la seva classificació en funció a les seves característiques.

191206 RecoverAl reciclaje aluminioEn la segona fase, una vegada classificades les peces, van ser transportades a una fragmentadora per a la seva fragmentació. El fragmentat obtingut es va classificar i va transportar a una foneria per a iniciar la fase de fosa pròpiament dita.

La tercera fase es va desenvolupar en una foneria especialitzada, on es va realitzar l’anàlisi del material rebut, es va protocolitzar la seva entrada en producció segons la seva composició, i es va procedir a la seva fosa per a l’obtenció de lingots d’alumini.

Actualment s’han completat reeixidament les actuacions de la fase 1 i la fase 2, i s’està culminant la fase 3. Les actuacions finalitzaran amb l’anàlisi del producte final obtingut.

Finalment i per a concloure el projecte, amb tota la informació obtinguda a partir de totes les actuacions prèvies s’analitzarà la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de RecoverAl amb l’objectiu de permetre la seva aplicació i rèplica a escala industrial, així com la transferència de coneixement al sector.

Empreses participants.

El projecte està liderat per Autogrúas Sant Jordi, pioner centre autoritzat de tractament de vehicles a Catalunya, per les seves instal·lacions i tecnologies, amb una àmplia experiència en projectes de sostenibilitat i economia circular.

Per a les actuacions que es desenvolupen fora de l’àmbit del sector del CAT, es compta amb el suport d’una empresa especialitzada en la separació de materials i una empresa dedicada a la recuperació i reciclatge d’alumini mitjançant fosa secundària.

En l’àmbit tècnic el projecte compta amb la participació de dues empreses amb una llarga trajectòria en el món del upcycling: Econia Empresarial, consultora ambiental especialitzada en l’assessorament i gestió d’ecoinnovació i economia circular, i ZICLA, empresa especialitzada en innovació de residus i estratègies sectorials.

Finançament.

190226 Recoveral recuperacion aluminio VFU 2.jpg 1El projecte RecoverAl té el suport de la Agència de Residus de Catalunya, a través del programa “Ajuts per a l’execució de projectes de foment de l’economia circular“.

 

 

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *