Bloc.

  • ekoberrikuntza laboratiegia

Laboratori d’Ecoinnovació: maridatge entre l’empresa i l’ecoinnovació.

Un dels projecte en comú de l’Obra Social la Caixa i de la Fundació Fòrum Ambiental és el Laboratori d’Ecoinnovació. La finalitat d’aquest projecte és connectar a les empreses amb la innovació per així poder crear solucions sostenibles que permetin:

  • Fer un millor ús dels recursos.
  • Reduir els efectes secundaris negatius que la nostra economia té sobre el medi ambient.
  • Crear beneficis econòmics i avantatges competitives.

 

Per assolir aquest objectiu s’estan impulsant diverses iniciatives que permeten aplicar l’ecoinnovació tenint en compte el mercat, i al mateix temps, generar un impacte positiu sobre l’economia i la societat.

Qualsevol empresa que estigui disposada a enfocar la seva activitat econòmica tenint en compte el cicle de vida dels seus productes o serveis basant-se en els principis de l’economia circular, podrà participar en qualsevol d’aquestes iniciatives, sense tenir en compte la seva grandària o el sector al qual pertany.

Què fer per implementar l’economia circular a l’empresa?

Hi ha una sèrie d’aspectes importants a tenir en compte a l’hora d’iniciar la transició de la teva empresa cap a un model més circular.

  • Analitzar l’activitat tenint en compte els fluxos materials i energètics.
  • Identificar els fluxos que es poden aprofitar i / o valoritzar.
  • Identificar les col·laboracions potencials per al foment del tancament del cicle.
  • Avaluar la viabilitat tant tècnica com econòmica per a l’aplicació de les estratègies d’economia circular.
  • Implementar l’estratègia de manera gradual.

 

ZICLA i l’economia circular.

ZICLA és una empresa completament compromesa amb l’economia circular des dels seus inicis.

3 maig, 2019 I Categories: Actualitat I No Comentarios

Deja un comentario.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona