Bloc.

  • endofplastics
  • endofplastics
  • endofplastics

EndOfPlastics: una estratègia per al plàstic en una economia circular.

El projecte EndOfPlastics, iniciat a finals de 2017, es va avançar a la nova Estratègia per al Plàstic en una Economia Circular de la Comissió Europea.

Objectiu del projecte i corrents residuals que analitza EndOfPlastics.

endofplastics

El principal objectiu del projecte EndOfPlastics és utilitzar les fraccions de residus plàstics que actualment no s’aprofiten al País Basc i que acaben majoritàriament en els abocadors, per produir productes de plàstic de consum massiu.

La fraccions objecte d’estudi en el marc del projecte estan formades per materials plàstics que, encara que avui dia es consideren residus per la seva condició de mescla, són de gran qualitat i aptes per a servir com a matèries primeres en la fabricació de nous productes. El projecte se centra en corrents de plàstics residuals del País Basc com ara el PVC, els plàstics estirènics, la poliamida i les poliolefines, de diversos orígens.

Construcció de la cadena de valor.

Una de les principals activitats del projecte és definir quins productes es poden fabricar amb els materials identificats i si aquesta fabricació és viables tant des del punt de vista tècnic com econòmic. Així mateix, el projecte identificarà tant a les empreses generadores d’aquests residus així com a les potencials empreses transformadores d’aquests en materials, als industrials capaços de transformar-los així com als potencials consumidors dels productes finals.

Empreses participants en EndOfPlastics.

Eko-Rec és l’empresa líder del projecte i provarà en la seva planta d’Andoain la viabilitat industrial de les fórmules desenvolupades per acabar de definir les necessitats de pretractament dels fluxos de residus estudiats per poder complir amb les especificacions sol·licitades pel mercat.

El Centre Tecnològic Gaiker serà l’encarregat de dur a terme la fase de desenvolupament en la seva planta pilot de tractament de plàstics en què disposa de tecnologies per al pretractament i la transformació dels plàstics.

Zicla durà a terme la gestió del projecte i serà l’encarregada de testar el material desenvolupat en empreses industrials transformadores de plàstics.

Finançament de EndOfPlastics.

endofplasticsQuant a l’finançament, EndOfPlastics comptarà amb fons FEDER de la convocatòria “Projectes d’Ecoinnovació” organitzada per la societat pública del Govern Basc Ihobe.

Deja un comentario.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona