Blog

CREAToR i FENIX, dos exemples de projectes innovadors en l’àmbit dels residus plàstics.

12 febr., 2020 | Opinió | 0 comments

Són nombrosos els projectes orientats al desenvolupament d’innovacions en els àmbits de la recollida i classificació de plàstics de corrents residuals, en la retirada d’additius ignifugants bromats i en la reformulació i producció de plàstics reciclats de qualitat per a la seva reincorporació a la cadena de valor. Entre els nombrosos projectes realitzats i en execució, destaquen CREAToR i FENIX.

El projecte CREAToR.

200212 proyecto creator fomentara eliminacion circularidad plasticos bromadosMolts materials plàstics contenen retardants de flama perillosos, com el brom. L’ús d’aquests retardants a la UE està prohibit des de 2004 perquè poden romandre en el medi ambient durant anys, arribant a acumular-se a nivells tòxics. Així i tot, des de la dècada de 1970 fins a la seva prohibició, aquests retardants es van usar en centenars de productes dels quals molts no han arribat encara a la seva fi de vida.

A causa d’això, en la mesura en què aquests productes de construcció i demolició, aeronàutica i electrònica principalment es van transformant en residus, plantegen un gran desafiament econòmic i ambiental. Si bé la millor opció seria reciclar-los, el cost de recol·lectar, classificar i depurar aquests materials sovint és massa alt, per la qual cosa s’eliminen mitjançant combustió o abocador, o en el millor dels casos, es reciclen en aplicacions de baix valor.

El projecte CREAToR es proposa desenvolupar un procés per a separar els retardants de flama perillosos dels residus plàstics i reutilitzar el material obtingut en la indústria. Aquest procés emprarà les anomenades tecnologies d’extracció contínua (CO2 supercrític i solvents eutèctics en extrusores de doble claveguera). Per a garantir que aquest procés es pot passar de l’escala del laboratori a l’escala industrial, el consorci també treballarà en cada etapa de la cadena de valor, desenvolupant un procés logístic per a la recol·lecció de materials, noves tecnologies de caracterització per a la classificació i control de qualitat, modificació del material depurat (per exemple, la introducció de nous retardants de flama no perillosos) i estudis de casos específics per a la seva reutilització en aplicacions similars als seus mercats originals i també en altres aplicacions, per exemple, en la indústria automotriu.

CREAToR és liderat per Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung de Angewandten Forscung E.V. (Fraunhofer ICT), i en ell participen 17 entitats de set països de la UE, entre elles el Centre Tecnològic Gaiker del País Basc.

El projecte FENIX.

El projecte FENIX va tenir com a objectiu fabricar grances plàstiques de qualitat a partir de la fracció residual del procés de reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) que a causa de la seva composició heterogènia encara van a l’abocador. Aquesta fracció es genera en el procés de reciclatge dels RAEE una vegada descontaminats i en ell intervenen diferents processos de trituració, separació i classificació.

FENIX va ser liderat per Indumetal Recycling i en ell van col·laborar el Govern Basc a través de la seva Societat Pública Ihobe, el Centre Tecnològic GAIKER‐IK4, el fabricant de gransa plàstica de qualitat ALIGOPLAST i ZICLA.

El projecte FENIX és un dels Projectes de Demostració en Economia Circular al País Basc impulsats per la societat pública Ihobe en el marc d’una iniciativa que busca la realització de projectes de col·laboració entre empreses per a generar solucions circulars per a diferents fluxos de residus i amb la intenció d’una implantació industrial.

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *