Bloc.

Catalunya ofereix ajudes per a avançar cap a models personalitzats de gestió de residus en els municipis.

La iniciativa de l’Estratègia Europa 2020 “Unió per a la innovació” reconeix la importància del mercat de la contractació pública – aproximadament el 17% del producte interior brut (PIB) de la Unió Europea – i el seu elevat potencial per a impulsar la innovació. La iniciativa estableix que les administracions públiques han d’utilitzar la contractació pública cofinançada pels fons estructurals en relació als productes i serveis innovadors per a millorar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics.

El Programa de compra pública innovadora de Catalunya.

El Programa de compra pública innovadora de la RIS3CAT (Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya) té com a principal objectiu la millora dels serveis públics mitjançant l’adopció de solucions innovadores més eficients a l’hora de donar resposta als reptes actuals de la societat. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat la convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a la concessió de subvencions destinades a entitats locals per a executar projectes pilot de compra pública innovadora en l’àmbit del servei públic de gestió de residus municipals, específicament en el servei de recollida selectiva.

Aquesta convocatòria, que té un import màxim total de 10 milions d’euros, es finançarà a través del Programa Operatiu d’Inversió en Creixement i Ocupació FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) de Catalunya 2014-20, amb una taxa de cofinançament de la despesa del 50%.

Un enfocament circular que avanci cap al model de pagament per generació.

El pressupost de la iniciativa es repartirà en diferents línies, en funció de la població dels municipis. Per als projectes pilot amb actuacions en localitats amb població inferior a 20.000 habitants, es destinaran 800.000 euros. Per als municipis de 20.000 i 50.000 habitants es dedicaran 1.200.000 euros, mentre que els de 50.000 i 100.000 habitants es repartiran 2 milions d’euros, i els de més de 100.000 habitants tenen assignats 5 milions. Una última partida, d’un milió d’euros, serà per a municipis turístics de més de 20.000 habitants amb una població estacional superior al 120% de la població censada.

Aquestes ajudes són un instrument a l’abast dels ens locals per a desenvolupar una estratègia de gestió eficaç, mitjançant la compra pública innovadora, del servei de recollida selectiva dels residus municipals des d’una perspectiva d’economia circular.

El disseny, la implementació i el monitoratge d’aquests projectes han de:

  • facilitar la prevenció de la generació de residus i permetre millorar la seva captació, qualitat i valorització efectiva, en particular la valorització material,
  • reforçar la participació de cadascun dels agents en el cicle,
  • millorar el seu comportament ambiental, de manera exigent i compromesa amb la sostenibilitat i amb l’estalvi de recursos naturals.

 

El foment de la innovació.

L’actuació dels ens locals ha d’anar dirigida a l’obtenció d’un canvi de tendència en la recollida, amb la finalitat d’avançar cap a un model personalitzat i de corresponsabilització. Per a aconseguir aquest canvi de tendència, es preveu la introducció de sistemes innovadors de recollida mitjançant contractes que fomentin la innovació i estimulin la implementació de noves solucions tecnològiques o de servei.

Per aquest motiu, els projectes deuen:

  • incorporar elements innovadors,
  • establir objectius de prevenció i recollida selectiva i les actuacions per a aconseguir-los,
    o incorporar sistemes de pagament per generació, segons els quals el productor de residus paga més quant pitjor sigui el seu comportament cap a la prevenció i la recollida selectiva.

 

Els projectes han d’incloure a la ciutadania, els comerços i els serveis, així com els altres residus assimilables a municipals, de l’àmbit territorial des de l’inici del projecte i durant aquest, mitjançant l’establiment d’un canal de comunicació obert i bidireccional amb qui generi els residus municipals, que fomenti la cocreació.

Així mateix, els projectes deuen:

  • incloure la recollida de la fracció orgànica,
  • establir sistemes transparents dels resultats i dels costos,
  • incorporar elements de compra verda i responsable.

Es valorarà especialment les iniciatives destinades a obtenir un canvi de tendència en la recollida selectiva, amb l’objectiu d’avançar cap a sistemes de pagament per generació que corresponsabilitzin al productor de residus.

Deja un comentario.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona