Blog

Avanços en la recollida per al reciclatge i la reutilització d’aparells elèctrics i electrònics gràcies al projecte CIRC4Life.

5 maig, 2021 | Economia circular | 0 comments

210505 Circ4Life new with logos V1 3 white MMMEl projecte CIRC4Life es troba en la seva fase de demostració en el municipi de Getxo (Bizkaia) on s’han instal·lat dos contenidors intel·ligents per a la recollida d’aparells elèctrics i electrònics en desús que puguin destinar-se a reciclatge, si ja no funcionen, o a reutilització després del seu re-condicionament per a això.

210505 Horizon 2020Aquest projecte, finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa H2020 (Grant Agreement Number: 776503), reuneix 17 organitzacions de 8 països, que han desenvolupat models de negoci en economia circular en diferents sectors (electrònica, il·luminació, alimentació) per a millorar tant la compra sostenible com la jerarquia de residus en la fi de vida dels productes. CIRC4Life ha desenvolupat una aplicació mòbil per a Android que permet als usuaris donar-se d’alta en el sistema i disposar d’un eco-compte on comprovar el seu comportament mediambiental, i on rebre eco-crèdits pel lliurament dels productes en la seva fi de vida. Aquests eco-crèdits es poden bescanviar per incentius de caràcter econòmic o mediambiental.

En el cas implantat en Getxo, les empreses líders de la demostració (el grup líder en gestió de RAEE Indumetal Recycling i la plataforma per a la gestió de piles i RAEE Recyclia) van iniciar el procés amb la instal·lació al desembre de 2020 d’un contenidor intel·ligent en el Col·legi Rom Eskola, i un altre a l’Aula de Cultura de Rom al febrer de 2021. Els contenidors instal·lats permeten la recollida de petits aparells elèctrics i electrònics, i els usuaris poden informar de l’estat dels equips indicant si funcionen o no, a més de recollir un rebut per cada equip lliurat per a poder realitzar el seguiment dels seus productes. Els productes s’examinen individualment i, segons el seu estat, pes, edat i capacitat de ser re-utilitzats, reben una quantitat diferent d’eco-crèdits. Aquests poden intercanviar-se per descomptes en compres en un comerç local (Expert Mancia), o per la plantació d’arbres en Getxo.

El projecte es completa amb la realització de jornades de sensibilització i educació ambiental a les escoles de Getxo. Després del Col·legi Rom Eskola, el contenidor es troba actualment en l’IES Julio Caro Baroja BHI. En tots dos centres educatius s’han impartit xerrades sobre consum sostenible, economia circular i realitzat un taller sobre desmuntatge de tauletes electròniques. L’alumnat ha pogut també recollir els equips electrònics en desús de les seves llars i dipositar-los en el contenidor de la seva escola. Els eco-crèdits obtinguts per aquesta acció es convertiran en arbres plantats en les pròpies instal·lacions del centre educatiu.

A més de les innovacions en traçabilitat o incentius del projecte, aquest s’ha desenvolupat també de manera nova basant-se en metodologies de co-creació, en la qual els potencials usuaris finals dels sistemes desenvolupats han participat també en el disseny final de les eines. Per a això s’han realitzat enquestes en diversos moments del projecte, i s’han portat a terme tests pràctics (living labs) amb el contenidor intel·ligent davant d’usuaris reals abans de la seva implantació, així com amb el sistema de descomptes implantat, a fi d’optimitzar els diferents passos i aspectes del procés.

ZICLA està col·laborant amb Indumetal Recycling en diverses tasques del projecte, com la preparació i execució de les jornades de sensibilització a les escoles, o el disseny de la implementació i explotació dels contenidors intel·ligents. ZICLA ha col·laborat amb antelació amb Indumetal Recycling en projectes destinats a la millora dels processos de reciclatge de les fraccions plàstiques dels RAEE, i la millora de la recollida segregada de RAEE per a facilitar la seva reutilització.

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *