Bloc.

  • análisis de Ciclo de Vida acv

L’Anàlisi de Cicle de Vida com a eina per avançar cap a una Economia Circular.

L’Anàlisi de Cicle de vida (ACV), regulat per la Norma ISO 14040, és un mètode útil per avaluar el comportament ambiental que un producte o servei concret té al llarg de tota la seva vida passant per cadascuna de les fases que la componen , en general: el disseny, la fabricació, el transport, l’ús i la fi de vida.

Es pot utilitzar per calcular el perfil ambiental d’un sol producte o servei, o com a eina de comparació entre productes.

Un ACV es pot dur a terme mitjançant diferents programes informàtics disponibles al mercat, anomenats programari d’ACV. Aquests programes fan servir d’una banda, bases de dades per valorar aspectes ambientals (quantificar emissions, consums, etc.) i de l’altra, metodologies per valorar els impactes (interpretar com afecten aquestes emissions, consums, etc.).

Quina és la importància d’avaluar tot el cicle de vida?

Quan el perfil ambiental d’un producte o servei s’avalua en funció d’una única fase de la seva vida, es deixen de banda impactes que

Casos pràctics d’aplicació.

Tant el projecte RESEAT com el projecte Rolling Plastics, en els quals Zicla ha participat activament i que han finalitzat recentment, han inclòs ACV per ajudar a calcular els resultats. En tots dos projectes, els ACV’s han estat realitzats per l’empresa Econia que ha utilitzat el software Eco-it que IHOBE, Societat Pública de Gestió Ambiental del Govern Basc, posa a disposició pública per a la realització d’ACV senzills.

Les anàlisis s’han basat en metodologia RECIPE i l’avaluació dels impactes s’ha valorat amb l’Eco-Indicador 99 (MPT) i la petjada de carboni (kg CO2 equivalent).

El projecte RESEAT va finalitzar amb l’obtenció d’una butaca fabricada a partir de seients de Vehicles Fora d’Ús. Aquesta es va comparar amb una butaca fabricada de manera convencional i el resultat va ser que la butaca RESEAT té una petjada de carboni un 60,92% menor que una butaca comú.

 

 

 

En el cas del projecte Rolling Plastics, es van obtenir roges de plàstic de polipropilè (PP) reciclat, també a partir de peces de Vehicles Fora d’Ús. Aquestes roges reciclades es van comparar amb granses de PP verge mitjançant ACV i el resultat va mostrar que 1 kg gransa reciclada té una petjada de carboni entre un 25’3% i un 58’9% menor.

 

 

 

En ambdós casos els resultats s’ajusten als esperats, però aquests resultats no podrien haver-se traduït en números concrets, ni els productes podrien haver-se comparat amb rigor sense haver utilitzat metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida.

 

8 febr., 2017 I Categories: Opinió I No Comentarios

Deja un comentario.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona